De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraars; hiervoor is een verwijskaart van de huisarts of specialist noodzakelijk. Aan-huis-behandelingen worden alleen op medische indicatie vergoed; dit moet specifiek op de verwijskaart worden aangegeven. Voor volwassenen geldt, dat de vergoeding pas ingaat, als het eigen risico is overschreden; kinderen hebben geen eigen risico.

In sommige gevallen kunt u zonder verwijskaart bij onze praktijk terecht (DTL); wij zijn hiervoor opgeleid en bevoegd. Dit is afhankelijk van de indicatie(s) en uw verzekering: neemt u telefonisch contact op met ons voor meer informatie hierover.

Voor een overzicht van de logopedische tarieven klikt u op de link hieronder:

Overzicht-tarieven-2023