Marianne Veldhoen

In 1992 heb ik de opleiding logopedie in Rotterdam afgerond en aansluitend 2 jaar in een dyslexiepraktijk samengewerkt met orthopedagogen. In 1994 ben ik als zelfstandige gaan werken in Logopediepraktijk Beverwaard. In 2011 is de praktijk een maatschap geworden, waarvan Hanneke en ik samen eigenaars zijn. We vormen een leuk team met onze medewerkers en daar zijn we trots op! De afgelopen jaren heb ik bijscholing gevolgd op het gebied van taal, articulatie, stem, OMFT, meertaligheid, stotteren, auditieve vaardigheden en dyslexie.

Ik ben op maandag en woensdag werkzaam op de hoofdlocatie aan de Neercanneplaats en op vrijdag op de Meester Baarsschool aan de Koninginneweg.

Hanneke Jaspers

Mijn naam is Hanneke Jaspers. In 2000 heb ik de opleiding Logopedie in Rotterdam afgerond en heb ik eerst een jaar in een vrijgevestigde praktijk in Ridderkerk gewerkt. In 2001 ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan in Logopediepraktijk Beverwaard. Sinds november 2011 ben ik samen met Marianne Veldhoen praktijkhouder van onze maatschap Logopediepraktijk Beverwaard. Anne, Mireille, Youna en Saskia zijn ook aan onze praktijk verbonden en met zijn allen vormen wij een hecht team.

Ik heb de afgelopen jaren bijscholing gevolgd op het gebied van eet-en drinkproblematiek bij zuigelingen en jonge kinderen, dysfagie, OMFT, articulatieproblematiek en dyslexie.

Op maandag en vrijdag ben ik werkzaam op de Van Brienenoordschool en op donderdag op onze hoofdlocatie aan de Neercanneplaats.

Anne Aarts

Mijn naam is Anne Aarts. Ik heb de opleiding logopedie gedaan bij de Hogeschool van Rotterdam. Na mijn afstuderen in februari 2009 ben ik begonnen met werken bij Logopediepraktijk Beverwaard. De afgelopen jaren heb ik bijscholing gevolgd op het gebied van taal, articulatie, stem, OMFT, meertaligheid, auditieve vaardigheden, eet- en drinkproblematiek.  Naast mijn werkzaamheden als logopediste begeleid ik met regelmaat stagiaires van de opleiding Logopedie.

Ik ben op dinsdag, woensdag en vrijdag werkzaam op onze hoofdlocatie en op donderdag op OBS De Barkentijn.

Youna Al-Jadiri

Mijn naam is Youna Al-Jadiri. In juli 2022 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.  Zelf ben ik een meertalige logopediste die ook Arabisch spreekt. Verder heb ik stage gelopen in zowel het regulier als speciaal basisonderwijs en heb ik  er veel plezier in om met kinderen te werken. Ik zit in een geweldig en divers team, waaruit ik ook deel mag maken.

Dinsdag, woensdag en donderdag werk ik op onze hoofdlocatie en op vrijdag bij PCB De Parel en RK De Regenboog.

Saskia Barten

Mijn naam is Saskia Barten. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding logopedie in deeltijd. In 2021 en 2022 heb ik een half jaar met veel plezier stage mogen lopen bij Logopediepraktijk Beverwaard. Ik moet nog even wachten om als logopedist aan de slag te gaan, maar ik ben wel 1 dagdeel in de week op de praktijk werkzaam als office manager om mijn collega’s te ondersteunen bij hun werkzaamheden.